ติดตั้ง ThaiFonts

posted on 10 Jul 2005 22:51 by konnux
Thaifonts Installation

Setup Thai
 1. สำหรับ slackware ให้แก้ไข localeเป็น ไทยก่อนที่ไฟล์ /etc/profile
  แก้ไข locale ที่ไฟล์ /etc/profile
  #pico /etc/profile
  ใต้บรรทัด export LESS="-M"
  เติมอีก 2 บรรทัดนี้ ครับ
  export LC_ALL=th_TH
  export LANG=th_TH
  แล้ว save โดยกด Ctrl+o (คอนโทล บวก โอ) จากนั้นกด Ctrl+x เพื่อออก
 2. ไปที่ http://linux.thai.net/plone/TLWG/thaifonts_scalable แล้วโหลดไฟล์thaifonts-scalable-0.4.3.1.tar.gz และ FontForge
  ติดตั้ง FontForge ก่อน
  #gunzip fontforge_full-20050624.tgz
  #tar xf fontforge-full-20050624.tar
  #cd fontforge
  #./configure
  #make
  #make install
 3. จากนั้นติดตั้ง ThaiFonts
  #tar xvfz thaifonts-scalable-0.4.3.1.tar.gz
  #cd thaifonts-scalable-0.4.3.1
  #./configure
  #make
  #make install
ฟอนต์ถูกติดตั้งตามค่ามาตรฐานคือตำแหน่ง /usr/local/share/fonts/th/TTF
จากนั้นให้แก้ไขไฟล์ /etc/X11/xorg.conf เพิ่ม
FontPath "/usr/local/share/fonts/th/TTF/"
แก้ไขไฟล็ /etc/fonts/fonts.conf เพิ่ม
/usr/local/share/fonts/th/TTF
ทำการ reboot เครื่องครับ หรือ
สั่งโหลด fontpath ใหม่โดย
#xset fp rehash
#fc-cache -fv
ลองสั่ง #fc-list garuda เพื่อดูว่ามีฟอนต์หรือเปล่า
โชคดีครับ

edit @ 2005/07/10 23:04:23

Comment

Comment:

Tweet

ใช้ได้แล้วครับ ประยุกต์นิดหน่อย
ขอบคุณมากๆ เลยครับ

#1 By j08z4 (125.24.209.147) on 2008-03-12 01:39