หากทำการ mount partitions ที่เป็น ntfs ไว้แล้วตอนติดตั้ง
ก็แก้ไขไฟล์ /etc/fstab ใหม่เพื่อให้ users อื่นนอกจาก root เข้าถึงไฟล์ได้
จากเดิมคือ

/dev/hda5 /mnt/ntfs-d ntfs ro 0 0

เป็น

/dev/hda5 /mnt/ntfs-d ntfs users,ro,uid=1000,iocharset=utf8 0 0

อ้างอิงเครื่องผมครับ จุดสำคัญคือที่เป็นสีน้ำเงินครับ


edit @ 2007/06/12 08:54:00
edit @ 2007/06/18 08:16:29

Comment

Comment:

Tweet