แปลง package txz เป็น tgz

posted on 23 Mar 2012 00:08 by konnux
ตั้งแต่ slackware 13.0 ขึ้นไป package ของ slackware นามสกุลจะเป็น *.txz ผมมีบางไฟล์ที่จะเอามาติดตั้งใน slackware 12.2 ซึ่งเป็น *.tgz package จึงเป็นที่มาของเรื่อง
 
ขั้นตอน
1.ติดตั้ง xz (ผมเอามาจาก slackware 13.37 \slackware\a\xz-5.0.2-i486-1.tgz)
   #installpkg xz-5.0.2-i486-1.tgz
2. ทำการแปลง txz > tgz โดย
   #cat program-packages.txz | xz -cd | gzip >program-packages.tgz 
 
ตัวอย่าง แปลง firefox จาก .txz เป็น .tgz
#cat mozilla-firefox-3.5.6-i686-1.txz | xz -cd | gzip >mozilla-firefox-3.5.6-i686-1.tgz
 
ข้อสังเกต
ขนาดไฟล์ *.txz จะเล็กกว่า *.tgz  

edit @ 23 Mar 2012 00:21:48 by KonNux

Comment

Comment:

Tweet